Przetarg na kotwienie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA STOKU” os. Na Stoku Pawilon 102, 25-437 Kielce, ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wzmocnienie połączeń warstwy fakturowej z warstwą nośną płyt W-70 w jednym z systemów kotew K-2/HARDPRO/HILTI budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 10 000,00 zł.

Specyfikację można nabyć w siedzibie S.M. „Na Stoku” w kwocie 32,52 zł/szt. netto od dn. 17.02.2021r.
Przetarg na wzmocnienie połączeń warstwy fakturowej z warstwą nośną płyt W-70 odbędzie się w siedzibie S.M. „Na Stoku”, osiedle Na Stoku Pawilon 102, 25-437 Kielce, w dniu 03.03.2021r. o godz. 12:00.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. „Na Stoku” Kielce, osiedle Na Stoku Pawilon 102, w Biurze Obsługi Mieszkańców w terminie do dnia 03.03.2021r. do godz. 11:30.
Wadium płatne przelewem na rachunek bankowy nr 61 1240 4416 1111 0010 8697 3556 do dnia 02.03.2021r.
Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela Dział Techniczny SM „Na Stoku” tel. 883-861-211 lub 508-123-208 w godz. od 8:00 do 14:00.
SM „Na Stoku” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części, nie przyjęcia żadnej z ofert, a także unieważnienia lub odstąpienia od przetargów bez podania przyczyn.

Przetarg na docieplenie ścian budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA STOKU” os. Na Stoku Pawilon 102, 25-437 Kielce, ogłasza przetarg nieograniczony na:
1. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 515 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 12 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 4 000,00 zł.
2. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 631 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 21 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 5 000,00 zł.
3. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 815 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 29 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 7 000,00 zł.
4. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 716 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 31 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 6 000,00 zł.
5. Docieplenie ściany północnej o powierzchni 995 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 16 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 8 000,00 zł.
6. Docieplenie ściany północnej o powierzchni 1 062 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 17 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 8 000,00 zł.
7. Docieplenie ściany południowej o powierzchni 1 005 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 64 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 9 000,00 zł.
8. Docieplenie ściany szczytowej południowej o powierzchni 295 m2 wraz z kompleksowym remontem 5 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 69 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 3 000,00 zł.
9. Docieplenie ściany szczytowej południowej o powierzchni 295 m2 wraz z kompleksowym remontem5 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 70 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 3 000,00 zł.
10. Docieplenie ściany szczytowej południowej o powierzchni 202 m2 wraz z kompleksowym remontem10 szt. loggii balkonowych oraz ściany zachodniej o powierzchni 326 m2 wraz z kompleksowym remontem 5 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 79 kl. I w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 6 000,00 zł.
11. Docieplenie ściany północnej o powierzchni 457 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 77 kl. II-III w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 4 000,00 zł.
12. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 994 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 80 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 9 000,00 zł.
13. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 811 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 46 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 7 000,00 zł.
14. Docieplenie ściany wschodniej o powierzchni 1 436 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 51 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 10 000,00 zł.
15. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 616 m2 wraz z kompleksowym remontem 15 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 45 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 7 000,00 zł.
16. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 282 m2 wraz z kompleksowym remontem 5 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 56 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 3 000,00 zł.
17. Docieplenie ściany wschodniej o powierzchni 211 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 58 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 2 000,00 zł.
18. Docieplenie ściany wschodniej o powierzchni 645 m2 wraz z kompleksowym remontem 5 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 60 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 6 000,00 zł.
19. Docieplenie ściany wschodniej o powierzchni 1 439 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 50 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 10 000,00 zł.
20. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 715 m2 wraz z kompleksowym remontem 25 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 40A w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 8 000,00 zł.
21. Docieplenie ściany wschodniej o powierzchni 322 m2 wraz z kompleksowym remontem 9 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 88 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 4 000,00 zł.
22. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 418 m2 wraz z kompleksowym remontem 3 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 86 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 3 000,00 zł.
23. Docieplenie ściany wschodniej o powierzchni 362 m2 wraz z kompleksowym remontem 10 szt. loggii balkonowych przy kl. III w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 37 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 4 000,00 zł.
24. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 774 m2 wraz z kompleksowym remontem 5 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 63 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 6 000,00 zł.

Specyfikację można nabyć w siedzibie S.M. „Na Stoku” w kwocie 32,52 zł/szt. netto od dn. 29.01.2021r.
Przetargi na docieplenie odbędą się w siedzibie S.M. „Na Stoku”, osiedle Na Stoku Pawilon 102,25-437 Kielce, w dniu 12.02.2021r. o godz. 12:00.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. „Na Stoku” Kielce, osiedle Na Stoku Pawilon 102, w Biurze Obsługi Mieszkańców w terminie do dnia 12.02.2021r. do godz. 11:30.
Wadium płatne przelewem na rachunek bankowy nr 61 1240 4416 1111 0010 8697 3556 do dnia 11.02.2021r.
Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela Dział Techniczny SM „Na Stoku” tel. 883-861-211 lub 508-123-208 w godz. od 8:00 do 14:00.
SM „Na Stoku” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części, nie przyjęcia żadnej z ofert, a także unieważnienia lub odstąpienia od przetargów bez podania przyczyn.

Przetarg na mieszkanie w os. Na Stoku 10 / 13

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA STOKU” w Kielcach   o g ł a s z a przetarg ustny na uzyskanie tytułu  prawnego do lokalu  mieszkalnego  na warunkach odrębnej własności w zasobach Spółdzielni, położony w budynku nr 10 lokal nr 13 o pow. 47,94 m² /IV piętro/ składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.
Do lokalu należy piwnica  jako pomieszczenie  przynależne o powierzchni  3,39 m² –  cena wywoławcza 176 080,00 zł. wadium w wysokości:  17 608,00 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu    09 lutego 2021 r. w trybie:

  1. przetargu ograniczonego dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „NA STOKU” lub ich pełnoletnich dzieci, wspólnie z nimi zamieszkujących o godzinie 1000
  2. przetargu nieograniczonego o godzinie 1030 w przypadku braku zainteresowania przetargiem ze strony osób wymienionych w pkt. 1.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  1. wniesienie wadium na konto Spółdzielni nr 61 1240 4416 1111 0010 8697 3556 lub w agencji bankowej w budynku Spółdzielni do dnia  05 lutego 2021 r.
  2. zapoznanie się z regulaminem przetargu zgodnie z którym zostanie przeprowadzony przetarg.

 Mieszkanie można oglądać w dniu  02 lutego, w godz. 1100 – 1400 po uprzednim skontaktowaniu się osobiście lub telefonicznie /41 331 – 23 – 47 wew. 25/ z biurem Spółdzielni pokój nr 8.

Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni.

Dodatkowo, z uwagi na panującą pandemię dopuszcza się do udziału w licytacji po jednej osobie  ze strony każdego uczestnika przetargu.

Przetarg na lokal użytkowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA STOKU” w Kielcach, os. Na Stoku  Pawilon 102, ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

  1. Najem lokalu użytkowego w budynku wymiennikowni W-12 o pow. 50m2 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach, stawka wyjściowa najmu 8zł/m2 netto              – wadium 500,00 zł.

                                                               

Specyfikację można pobrać  w siedzibie S.M. „Na Stoku” lub na stronie internetowej Spółdzielni www.nastoku.kielce.pl w zakładce Przetargi od dn. 21.01.2021r.

Przetarg odbędzie się  w siedzibie S.M. „Na Stoku”, osiedle „Na Stoku” Pawilon 102 , 25-437 Kielce, w dniu 05.02.2021r. o godz. 1100.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie  S.M. „Na Stoku” Kielce, osiedle „Na Stoku” Pawilon 102, w  Biurze Obsługi Mieszkańców w terminie do dnia 05.02.2021r. do godz. 1030.

Wadium płatne przelewem na rachunek bankowy nr 61 1240 4416 1111 0010 8697 3556 do dnia 04.02.2021r.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela Dział Organizacyjno-Członkowski SM „Na Stoku” tel. 41 331-23-15 w godz. od 800 do 1400.

SM „Na Stoku”  zastrzega sobie  prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części, nie przyjęcia żadnej z ofert, a także unieważnienia lub odstąpienia od przetargów bez podania przyczyn.

SPECYFIKACJA – pobierz

Przetarg na lokal użytkowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA STOKU” w Kielcach, os. Na Stoku Pawilon 102, ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. Najem lokalu użytkowego w budynku wymiennikowni W-12 o pow. 50m2 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach, stawka wyjściowa najmu 7zł/m2 netto – wadium 500,00 zł.

Specyfikację można pobrać w siedzibie S.M. „Na Stoku” lub na stronie internetowej poniżej  od dn. 11.09.2020r.
Przetarg odbędzie się w siedzibie S.M. „Na Stoku”, osiedle „Na Stoku”, Pawilon 102 , 25-437 Kielce, w dniu 25.09.2020r. o godz. 11:00.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. „Na Stoku” Kielce, osiedle „Na Stoku” Pawilon 102, w Biurze Obsługi Mieszkańców w terminie do dnia 25.09.2020r. do godz. 10:30.
Wadium płatne przelewem na rachunek bankowy nr 61 1240 4416 1111 0010 8697 3556 do dnia 24.09.2020r.
Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela Dział Organizacyjno-Członkowski SM „Na Stoku” tel. 41 331-23-15 w godz. od 8:00 do 14:00.
SM „Na Stoku” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części, nie przyjęcia żadnej z ofert, a także unieważnienia lub odstąpienia od przetargów bez podania przyczyn.

Specyfikacja – pobierz