ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NA STOKU

przyporządkowanych dla administratora Iwony Kowalskiej

Lp.

Nr nieruch.

Nieruchomość budynkowa oznaczenie budynku

Numer działki

Pow. działki

Uwagi

1. 1. Bud: 7,8,9,10 844/214 1,4128 własność
2. 2. Bud: 11,12,13,14 844/217 1,1844 własność
3. 3. Bud: 18,19,20,21 844/211 1,4355 własność
4. 4. Bud: 29,30,31 844/209 1,1287 własność
5. 5. Bud:32,33,34,35A 844/224 2,1723 własność
6. 6. Bud:25,26,27,28 844/285 1,0601 własność
7. 7. Bud: 15A 844/230 0,2217 własność
8. 8. Bud: 15B,16,17,35B,36 844/228

844/226

0,3658

0,4067

0,7725

własność
9. 18. Bud: 89 844/182 0,5230 własność
10. 22. Bud: 43,44,45 844/279 0,7809 własność
11. 25. Bud: 38,39,40,41,42 844/201

844/291

0,6444

0,8484

1,4928

własność
12. 26 Bud: 139A,139B,139C 844/76 0,9537 własność
13. 27. Bud: 135A,135B 844/77 0,6531 własność
14. 29 Bud: 86 844/283 0,1730  własność

 

15. 31. Bud: 37 850/1

850/2

850/3

0,1252

0,0779

0,0579

0,2610

nieuregulowany

stan prawny

16. 32 Bud: 22,23,24  

844/53

1,1524 własność

 ZESTAWIENIE
NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NA STOKU

przyporządkowanych dla administratora Anny Baran

Lp.

Nr nieruch.

Nieruchomość budynkowa oznaczenie budynku

Numer działki

Pow. działki

Uwagi

1. 9 Bud: 53,54,64 844/175
844/174
0,8859
0,66631,5522
własność
2. 10 Bud: 66 844/171 0,5002 własność
3. 11 Bud: 69,70,71 844/267 1,1645 własność
4. 12. Bud: 72,73,74,79 844/275 1,1020 własność
5. 13. Bud: 67,68 844/262 0,6825 własność
6. 14. Bud: 75,76,77,78 844/260 1,2042 Własność
7. 15. Bud: 82,83,84 844/154

382/14

0,6016

0,0196

0,6212

własność
8. 16. Bud: 80,81 844/157 0,7774 własność
9. 17. Bud: ul.Przyborowskiego 4 844/159 1,0811 Własność
10. 19 Bud: 46,47,48,49 844/179 1,7364 Własność
11. 20. Bud: 51 844/187 0,3010 Własność
12. 21 Bud: 51A,52A 844/235

844/236

849/4

844/232

0,0841

0,6481

0,3096

0,0250

1,0668

własność
13. 23 Bud: 50A, 55A, 55B, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 844/254 2,6697 własność
14. 24 Bud: 50 844/195

844/196

844/197

0,1520

0,2726

0,3989

0,8235

własność
15 28. Bud: 87,88,90

 

844/56 0,7097 własność
16. 30 Bud: 50B 844/63 0,5405 własność
17. 34. Bud: 63 987/3

897/2

844/253

0,0776

0,0048

0,0895

własność