Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” uzyskała osobowość prawną 17 kwietnia 1996 r. z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym po podziale Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Swoją działalność rozpoczęła w dniu 01.08.1996 r.

Zasoby Spółdzielni:
–  powierzchnia terenu: 41 5164 ha
–  35 wydzielone nieruchomości blokowe, na których posadowionych jest
–  95 budynków mieszkalnych i 2 lokale użytkowe,

– 6 pawilonów, w tym 5 handlowych i 1 administracyjny,
–  3 206 mieszkań zamieszkuje około 8 000 osób,
–  12 ogrodzonych placów zabaw.

Aktualnie realizujemy:

  • termomodernizację budynków w zasobach Spółdzielni.