• Godziny pracy spółdzielni

  poniedziałek –   piątek       7:00 – 15:00

 • Telefony w godzinach pracy Spółdzielni


  Biuro Obsługi Mieszkańca
  41 331 23 47 wew. 20

  Sekretariat
  41 331 23 15

  Centrala
  41 331 23 47

  Inspektorzy nadzoru (pokój nr 10)
  41 331 23 47 wew. 13 lub 28

  Inspektor nadzoru ds. budowlanych
  883 861 211

  Inspektor nadzoru ds. elektrycznych
  795 183 416

  Inspektor nadzoru ds. wod-kan
  883 861 126

  Administratorzy osiedla (pokój nr 8 )
  41 331 23 47 wew. 25

  Administratorzy osiedla (pokój nr 8 )
  883 861 358, 883 861 605

  Kierownik działu technicznego (pokój nr 2)
  41 331 23 47 wew. 11

  Informacja czynszowa (pokój nr 4)
  41 331 23 47 wew. 14

  Księgowość (pokój nr 6)
  41 331 23 47 wew. 18

  Główny księgowy (pokój nr 7)
  41 331 23 47 wew. 12

  Obsługa Rad Nieruchomości, grunty (pokój nr 9)
  41 331 23 47 wew. 19

  Sprawy członkowskie i mieszkaniowe (pokój nr 9)
  41 331 23 47 wew. 21

 • Telefony po godzinach pracy Spółdzielni


  Dziennik zgłoszeń
  41 331 23 47

 • Przyjęcia interesantów

  Przyjęcia interesantów przez Zarząd Spółdzielni odbywają się w każdy czwartek w godzinach 14:30 – 16:00 w gabinecie Prezesa Zarządu.

  Przyjęcia interesantów przez członków Rady Nadzorczej odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 17:00 – 18:00 w Świetlicy Spółdzielni.

  Przewodniczący Rady Nadzorczej zachęca również do kontaktu mailowego na adres: m.derecki@nastoku.kielce.pl

  NA CZAS PANDEMII PRZYJĘCIA INTERESANTÓW PRZEZ ZARZĄD I RADĘ NADZORCZĄ SĄ ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA.

Formularz kontaktowy

  1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” w Kielcach, os. „Na Stoku” Pawilon 102 (dalej: „Spółdzielnia”). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem osobiście w siedzibie Spółdzielni, korespondencyjnie na ww. podany adres, pod nr tel. 41 331 23 15 lub 41 331 23 47 lub adresem
   e-mail: sekretariat@nastoku.kielce.pl
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość.
  4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.
  5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania, a po jego upływie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.
  6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   b) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
   c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.