Skład Rady Nadzorczej na okres kadencji 2019 – 2022
Michał  Derecki Grażyna Kopyra Paweł  Kalus  Paweł  Matysek
Marianna Gumula Daniel  Pióro  Józef  Klim   Zbigniew Karoński

Prezydium Rady Nadzorczej

Michał DERECKI

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł MATYSEK

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marianna GUMULA

Sekretarz Rady Nadzorczej


Komisja Rewizyjna

Józef KLIM

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Paweł KALUS

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Paweł MATYSEK

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Grażyna KOPYRA

Członek Komisji Rewizyjnej

Zbigniew KAROŃSKI

Członek Komisji Rewizyjnej

Marianna GUMULA

Członek Komisji Rewizyjnej


Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Michał DERECKI

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Daniel PIÓRO

Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Paweł KALUS

Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Sekretarz Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi


Komisja Spraw Członkowskich i Organizacyjnych

Przewodniczący Komisji Spraw Członkowskich i Organizacyjnych

Członek Komisji Spraw Członkowskich i Organizacyjnych

Członek Komisji Spraw Członkowskich i Organizacyjnych

Członek Komisji Spraw Członkowskich i Organizacyjnych