Aktualności z osiedla Na Stoku

Dofinansowanie dla Spółdzielni

Informujemy, że w ramach projektu “Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” Spółdzielnia otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 149 600,00zł na wykonanie audytów energetycznych budynków w naszych zasobach z uwzględnieniem systemu grzewczego wraz z analizą mocy zamówionej.

Zobacz więcej...