Pomieszczenie zsypowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Na Stoku” w Kielcach informuje, że od 01.07.2021r. dysponować będzie pomieszczeniem zsypowym do wynajęcia:

1) o pow. 15m2, zlokalizowane w bud. 35B kl. II, minimalna stawka najmu 12,00zł/m2 netto,

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w zapieczętowanych kopertach w terminie do dn. 18.06.2021r w Biurze Obsługi Mieszkańców w siedzibie Spółdzielni z określeniem proponowanej stawki najmu w zł/m2 netto i rodzajem planowanej działalności w zsypie.

Godziny pracy Spółdzielni w czasie pandemii

Przypominamy, że na czas pandemii Spółdzielnia Mieszkaniowa “Na Stoku” w Kielcach pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa i pracowników wstrzymuje się do odwołania przyjęcia interesantów w jednostce.

Zmiany w Regulaminach

Informujemy, że wprowadzone zostały zmiany w niżej wymienionych Regulaminach, obowiązujących w Spółdzielni Mieszkaniowej “Na Stoku” w Kielcach. Pełna ich treść dostępna jest na stronie internetowej w zakładce Akty prawne.

  1. Regulamin wyboru wykonawców robót budowlanych, remontowych, usług oraz dostawców w zasobach SM,
  2. Regulamin naliczania odsetek za nieterminowe regulowanie opłat należnych Spółdzielni oraz zasad odstępowania od dochodzenia odsetek,
  3. Regulamin gospodarki finansowej oraz zasad tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi w Spółdzielni,
  4. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat eksploatacyjnych w Spółdzielni,
  5. Regulamin porządku domowego Spółdzielni,
  6. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.

Powstał również nowy regulamin: ” Rozliczania kosztów zużycia wody zimnej i ciepłej i odprowadzania ścieków, dostaw ciepła i gazu na lokale” również dostępny w zakładce Akty prawne.

Pomieszczenia zsypowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Na Stoku” w Kielcach informuje, że od 01.05.2021r. dysponować będzie dwoma pomieszczeniami zsypowymi do wynajęcia:

1) o pow. 10,83m2, zlokalizowane w bud. 50 kl. II, minimalna stawka najmu 10,50zł/m2 netto,

2) o pow. 16,00m2, zlokalizowane w bud. 36 kl. I., minimalna stawka najmu 12,00zł/m2 netto.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w terminie do dn. 30.04.2021r w Biurze Obsługi Mieszkańców w siedzibie Spółdzielni lub mailowo na adres sekretariat@nastoku.kielce.pl  z określeniem proponowanej stawki najmu w zł/m2 netto i rodzajem planowanej działalności w zsypie.

Kontakt z Przewodniczącym Rady Nadzorczej

Z uwagi na trwający stan epidemii  i wstrzymane na ten czas przyjęcia interesantów przez członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Michał Derecki udostępnia do kontaktu swój adres e-mail: m.derecki@nastoku.kielce.pl

Aktualne przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Na Stoku” w Kielcach informuje, że:

  1. w dniu 05.02.2021r odbędzie się przetarg na najem lokalu użytkowego o pow. 50m2,
  2. w dniu 09.02.2021r odbędzie się przetarg na mieszkanie w os. Na Stoku 10/13

więcej informacji w zakładce Przetargi.

Powierzchnia reklamowa do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Na Stoku” informuje, że dysponuje powierzchnią reklamową do wynajęcia w formie ogrodzenia naszego budynku wzdłuż ul. Sikorskiego. Stawką najmu wynosi ok. 30zł/m2 netto. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny na nr tel. 41 331-23-15 bądź mailowy na adres sekretariat@nastoku.kielce.pl .

Zebrania wyborcze do Rad Nieruchomości – ODWOŁANE

Dotyczy: Nieruchomości nr 4 (bud. 29, 30, 31),  Nieruchomości nr 5 (bud. 32, 33, 34, 35a), Nieruchomości nr 6 (bud. 25, 26, 27, 28), Nieruchomości nr 9 (bud. 53, 54, 64), Nieruchomości nr 13 (bud. 67, 68), Nieruchomość nr 17 (bud. Przyb. 4), Nieruchomość nr 19 (bud. 46, 47, 48, 49) i Nieruchomość nr 20 ( bud. 51)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Na Stoku” w Kielcach informuje, że zebrania zaplanowane na dzień 06.10.2020r oraz 08.10.2020r. w siedzibie Spółdzielni nie odbędą się z uwagi na wprowadzone w dniu 03.10.2020r. dodatkowe obostrzenia związane z “żółtą strefą”, obowiązującą na terenie miasta Kielce.