Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA STOKU” w Kielcach   o g ł a s z a przetarg ustny na uzyskanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na warunkach odrębnej własności w zasobach Spółdzielni, położony w budynku nr 34 lokal nr 14
o pow. 63,10m²/I piętro/ składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju.
Do lokalu należy piwnica jako pomieszczenie przynależne o powierzchni
3,15m² –  cena wywoławcza 198 200,00zł. wadium w wysokości: 19 820,00zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 23.01.2019 roku w trybie:

  1. przetargu ograniczonego dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „NA STOKU” lub ich pełnoletnich dzieci, wspólnie z nimi zamieszkującymi, o godzinie 1000
  2. przetargu nieograniczonego o godzinie 1030 w przypadku braku zainteresowania przetargiem ze strony osób wymienionych w pkt. 1.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  1. wniesienie wadium na konto Spółdzielni nr 73 1560 0013 2354 3265 0000 0002 lub w agencji bankowej w budynku Spółdzielni do dnia 22.01.2019r.
  2. zapoznanie się z regulaminem przetargu ( dostępny na stronie internetowej lub w pokoju nr 9) zgodnie z którym zostanie przeprowadzony przetarg.

Mieszkanie można oglądać w dniu 17.01.2019 r. w godz. 1200 – 1500 po uprzednim skontaktowaniu się osobiście lub telefonicznie /41 335 – 50 – 25/ z biurem Spółdzielni pokój nr 8.

Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

ZLICYTOWANE