Spółdzielnia NA STOKU - logo

Spółdzielnia NA STOKU
Przetargi

 • życzenia świąteczne

  04.18.2014 - 11:56
  Przed nami Święta Wielkiej Nocy
  z tej okazji składamy w imieniu
  własnym, Rady Nadzorczej i pracowników Spółdzielni
  najserdeczniejsze życzenia
  zdrowych, radosnych i spokojnych
  Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
  smacznego jajka, mokrego dyngusa,
  a także odpoczynku w rodzinnym gronie


                                                                                                    Zarząd

                                                                                                   Wojciech Radomski
                                                                                                    Łukasz Walaszczyk


  Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 • Ogłoszenie dot. zakupu lokali mieszkalnych w planowanej inwestycji przy ul. Sikorskiego

  04.09.2014 - 11:47
  Kielce, dnia 09.04.2014 r.
  OGŁOSZENIE
  Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA STOKU" informuje, że istnieje możliwość zakupu lokali mieszkalnych w planowanej inwestycji przy ul. Sikorskiego
  —    lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 47,92m2 klatka A/ parter,
  —    lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni 57,08m2 klatka A/ I piętro
  —    lokal mieszkalny nr 11 o powierzchni 57,08m2 klatka A/ III piętro
  —    lokal mieszkalny nr 14 o powierzchni 57,08m2 klatka A/ IV piętro
  —    lokal mieszkalny nr 17 o powierzchni 57,08m2 klatka A/ V piętro
  —    lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 78,1 7m2 klatka B/ parter
  —    lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni 78,1 7m2 klatka B/I piętro
  —    lokal mieszkalny nr 20 o powierzchni 78,1 7m2 klatka B/ VI piętro
  —    lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 64,67m2 klatka C/ parter
  —    lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni 64,67m2 klatka C/I piętro
  —    lokal mieszkalny nr 20 o powierzchni 64,67m2 klatka C/ VI piętro
  szacunkowy koszt budowy 1m2 wynosi 4 000zł
  Zgodnie z Uchwałą Nr 11/2010 Walnego Zgromadzenia, z czerwca 2010 roku pierwszeństwo nabycia lokalu mieszkalnego mają w kolejności:
  1.    Członkowie Spółdzielni z terminem złożenia deklaracji zakupu lokalu do dnia 18.04.2014 r.
  2.    Członkowie najbliższej rodziny członka (zstępni, wstępni) z terminem złożenia deklaracji zakupu lokalu do dnia 25.04.2014 r.
  Data złożenia deklaracji, decydować będzie o kolejności umieszczenia na liście osób, uprawnionych do podpisania umowy o budowę lokalu mieszkalnego.
  Rzuty mieszkań znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni www.nastoku.kielce.pl  lub do wglądu w siedzibie Spółdzielni pokój nr 9.
  Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 • Przetar na mieszkania

  04.02.2014 - 12:15 Kielce, dn. 02.04.2014r
  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” w Kielcach, Os. „Na Stoku” Pawilon 102 ogłasza przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali  mieszkalnych położonych
  w Kielcach, Os. „Na Stoku” w bl. 33 m 7 (p. III), bl. 51 m 8 (p. II).
   Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, w dniu  23.04.2014 roku
  Więcej na ten temat w zakładce - Przetargi

  Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 • Nabówr osób do zakupu mieszkań w budynku przy ul. Sikorskiego

  03.27.2014 - 15:05

   Kielce, 27.03.2014r.

                Zgodnie z Regulaminem naboru osób uprawnionych do zakupu mieszkań przy ul. Sikorskiego pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni. W związku z tym informujemy, iż:
  a) do 31.03.2014 r. uaktualniana jest lista rezerwowa osób, które złożyły podania a nie zostały umieszczone na liście podstawowej spośród członków Spółdzielni
  b) od 01.04.2014 r. do 07.04.2014 r. mają prawo wypowiedzieć się członkowie rodzin (wstępni, zstępni)
  c) po tym terminie, w przypadku wolnych mieszkań, ogłoszony zostanie dodatkowy nabór.


  Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 • Informacja bieżąca o procesie inwestycyjnym

  03.25.2014 - 14:12  Od piątku 21.03.2014 mamy prawomocne pozwolenie na budowę budynku przy ul. Sikorskiego. Na chwilę obecną są przygotowywane dokumenty do przetargu na wyłonienie generalnego wykonawcy, oraz czekamy na projekt wykonawczy, który wg umowy będzie 30.04.2014r.
  Również zlecamy wycenę działki pod inwestycje, aby w umowach uwzględnić wszystkie spodziewane koszty.


  Z poważaniem

  p.o. Z-cy Prezesa Zarządu
  mgr inż. Łukasz Walaszczyk

  Czytaj więcej... Czytaj więcej...


1 2 następne »