Zebrania wyborcze do Rad Nieruchomości

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Na Stoku” w Kielcach zaprasza członków Spółdzielni do udziału w zebraniach wyborczych do Rad Nieruchomości na kadencję w latach 2021 – 2024, które odbędą się w siedzibie Spółdzielni (świetlica) zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) Nieruchomość nr 5 (bud. 32, 33, 34, 35A) – w dniu 30.09.2021r o godz. 16:30,

2) Nieruchomość nr 30 (bud. 50B) – w dniu 30.09.2021r o godz. 17:00,

3) Nieruchomość nr 9 (bud. 53, 54, 64) – w dniu 30.09.2021r godz. 17:30,

4) Nieruchomość nr 11 (bud. 69, 70, 71) – w dniu 30.09.2021r o godz. 18:00,

5) Nieruchomość nr 20 (bud. 51) – w dniu 30.09.2021r o godz. 18:30,

6) Nieruchomość nr 8 (bud. 15B, 16, 17, 35B, 36) – w dniu 30.09.2021r o godz. 19:00,

Brak ciepłej wody w dniach 25 – 26.08.2021r

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach informuje, iż w związku z awarią Elektrociepłowni Kielce, w dniach 25 – 26.08.2021r. wystąpi przerwa w dostawach ciepła dla potrzeb przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej w osiedlu Na Stoku w Kielcach. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Zebrania wyborcze do Rad Nieruchomości

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Na Stoku” w Kielcach zaprasza członków Spółdzielni do udziału w zebraniach wyborczych do Rad Nieruchomości na kadencję w latach 2021 – 2024, które odbędą się w siedzibie Spółdzielni (świetlica) zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) Nieruchomość nr 10 (bud. 66) – w dniu 02.09.2021r o godz. 16:30,

2) Nieruchomość nr 31 (bud. 37) – w dniu 02.09.2021r o godz. 17:00,

3) Nieruchomość nr 11 (bud. 69, 70, 71) – w dniu 02.09.2021r godz. 17:30,

4) Nieruchomość nr 13 (bud. 67,68) – w dniu 02.09.2021r o godz. 18:00,

5) Nieruchomość nr 18 (bud.89) – w dniu 02.09.2021r o godz. 18:30,

6) Nieruchomość nr 34 (bud. 63) – w dniu 02.09.2021r o godz. 19:00,

7) Nieruchomość nr 4 (bud. 29, 30, 31) – w dniu 07.09.2021r o godz. 17:00,

8) Nieruchomość nr 5 (bud. 32, 33, 34,35A) – w dniu 07.09.2021r godz. 17:30,

9)Nieruchomość nr 6 (bud. 25, 26, 27, 28) – w dniu 07.09.2021r godz. 18:00,

10) Nieruchomość nr 9 (bud. 53, 54, 64) – w dniu 07.09.2021r godz. 18:30,

11) Nieruchomość nr 32 (bud. 22, 23, 24) – w dniu 07.09.2021r godz. 19:00,

12) Nieruchomość nr 30 (bud. 50B) – w dniu 09.09.2021r godz. 16:30,

13) Nieruchomość nr 17 (bud. Przyborowskiego 4) – w dniu 09.09.2021r godz. 17:00,

14) Nieruchomość nr 19 (bud. 46, 47, 48, 49) – w dniu 09.09.2021r godz. 17:30,

15) Nieruchomość nr 24 (bud. 50) – w dniu 09.09.2021r godz. 18:00,

16) Nieruchomość nr 20 (bud. 51) – w dniu 09.09.2021r godz. 18:30,

17) Nieruchomość nr 25 (bud. 38, 39, 40AB, 41, 42) – w dniu 09.09.2021r godz. 19:00.

Przyjęcia interesantów przez członków Rady Nadzorczej

Z dniem 01.08.2021r. przyjęcia interesantów przez członków Rady Nadzorczej odbywać się będą w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 17:00 – 18:00 w Świetlicy Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zachęca również do kontaktu mailowego na adres: m.derecki@nastoku.kielce.pl

Pomieszczenie zsypowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Na Stoku” w Kielcach informuje, że od 01.07.2021r. dysponować będzie pomieszczeniem zsypowym do wynajęcia:

1) o pow. 15m2, zlokalizowane w bud. 35B kl. II, minimalna stawka najmu 12,00zł/m2 netto,

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w zapieczętowanych kopertach w terminie do dn. 18.06.2021r w Biurze Obsługi Mieszkańców w siedzibie Spółdzielni z określeniem proponowanej stawki najmu w zł/m2 netto i rodzajem planowanej działalności w zsypie.

Godziny pracy Spółdzielni w czasie pandemii

Przypominamy, że na czas pandemii Spółdzielnia Mieszkaniowa “Na Stoku” w Kielcach pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa i pracowników wstrzymuje się do odwołania przyjęcia interesantów w jednostce.

Zmiany w Regulaminach

Informujemy, że wprowadzone zostały zmiany w niżej wymienionych Regulaminach, obowiązujących w Spółdzielni Mieszkaniowej “Na Stoku” w Kielcach. Pełna ich treść dostępna jest na stronie internetowej w zakładce Akty prawne.

  1. Regulamin wyboru wykonawców robót budowlanych, remontowych, usług oraz dostawców w zasobach SM,
  2. Regulamin naliczania odsetek za nieterminowe regulowanie opłat należnych Spółdzielni oraz zasad odstępowania od dochodzenia odsetek,
  3. Regulamin gospodarki finansowej oraz zasad tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi w Spółdzielni,
  4. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat eksploatacyjnych w Spółdzielni,
  5. Regulamin porządku domowego Spółdzielni,
  6. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.

Powstał również nowy regulamin: ” Rozliczania kosztów zużycia wody zimnej i ciepłej i odprowadzania ścieków, dostaw ciepła i gazu na lokale” również dostępny w zakładce Akty prawne.