Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA STOKU” z siedzibą w Kielcach, os. Na Stoku Pawilon 102 o g ł a s z a przetarg ustny na uzyskanie tytułu  prawnego do lokalu  mieszkalnego  na warunkach odrębnej własności w zasobach Spółdzielni, położony w budynku nr 64 lokal nr 18 o pow. 48,60m².  Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu  11 lutego 2020r– więcej w zakładce Przetargi