Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA STOKU” w Kielcach   o g ł a s z a przetarg ustny na uzyskanie tytułu  prawnego do lokalu  mieszkalnego  na warunkach odrębnej własności w zasobach Spółdzielni, położony w budynku nr 10 lokal nr 13 o pow. 47,94 m² /IV piętro/ składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.
Do lokalu należy piwnica  jako pomieszczenie  przynależne o powierzchni  3,39 m² –  cena wywoławcza 176 080,00 zł. wadium w wysokości:  17 608,00 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu    09 lutego 2021 r. w trybie:

  1. przetargu ograniczonego dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „NA STOKU” lub ich pełnoletnich dzieci, wspólnie z nimi zamieszkujących o godzinie 1000
  2. przetargu nieograniczonego o godzinie 1030 w przypadku braku zainteresowania przetargiem ze strony osób wymienionych w pkt. 1.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  1. wniesienie wadium na konto Spółdzielni nr 61 1240 4416 1111 0010 8697 3556 lub w agencji bankowej w budynku Spółdzielni do dnia  05 lutego 2021 r.
  2. zapoznanie się z regulaminem przetargu zgodnie z którym zostanie przeprowadzony przetarg.

 Mieszkanie można oglądać w dniu  02 lutego, w godz. 1100 – 1400 po uprzednim skontaktowaniu się osobiście lub telefonicznie /41 331 – 23 – 47 wew. 25/ z biurem Spółdzielni pokój nr 8.

Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni.

Dodatkowo, z uwagi na panującą pandemię dopuszcza się do udziału w licytacji po jednej osobie  ze strony każdego uczestnika przetargu.