Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA STOKU” os. Na Stoku Pawilon 102, 25-437 Kielce, ogłasza przetarg nieograniczony na:
1. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 515 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 12 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 4 000,00 zł.
2. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 631 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 21 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 5 000,00 zł.
3. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 815 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 29 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 7 000,00 zł.
4. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 716 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 31 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 6 000,00 zł.
5. Docieplenie ściany północnej o powierzchni 995 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 16 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 8 000,00 zł.
6. Docieplenie ściany północnej o powierzchni 1 062 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 17 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 8 000,00 zł.
7. Docieplenie ściany południowej o powierzchni 1 005 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 64 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 9 000,00 zł.
8. Docieplenie ściany szczytowej południowej o powierzchni 295 m2 wraz z kompleksowym remontem 5 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 69 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 3 000,00 zł.
9. Docieplenie ściany szczytowej południowej o powierzchni 295 m2 wraz z kompleksowym remontem5 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 70 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 3 000,00 zł.
10. Docieplenie ściany szczytowej południowej o powierzchni 202 m2 wraz z kompleksowym remontem10 szt. loggii balkonowych oraz ściany zachodniej o powierzchni 326 m2 wraz z kompleksowym remontem 5 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 79 kl. I w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 6 000,00 zł.
11. Docieplenie ściany północnej o powierzchni 457 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 77 kl. II-III w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 4 000,00 zł.
12. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 994 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 80 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 9 000,00 zł.
13. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 811 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 46 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 7 000,00 zł.
14. Docieplenie ściany wschodniej o powierzchni 1 436 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 51 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 10 000,00 zł.
15. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 616 m2 wraz z kompleksowym remontem 15 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 45 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 7 000,00 zł.
16. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 282 m2 wraz z kompleksowym remontem 5 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 56 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 3 000,00 zł.
17. Docieplenie ściany wschodniej o powierzchni 211 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 58 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 2 000,00 zł.
18. Docieplenie ściany wschodniej o powierzchni 645 m2 wraz z kompleksowym remontem 5 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 60 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 6 000,00 zł.
19. Docieplenie ściany wschodniej o powierzchni 1 439 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 50 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 10 000,00 zł.
20. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 715 m2 wraz z kompleksowym remontem 25 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 40A w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 8 000,00 zł.
21. Docieplenie ściany wschodniej o powierzchni 322 m2 wraz z kompleksowym remontem 9 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 88 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 4 000,00 zł.
22. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 418 m2 wraz z kompleksowym remontem 3 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 86 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 3 000,00 zł.
23. Docieplenie ściany wschodniej o powierzchni 362 m2 wraz z kompleksowym remontem 10 szt. loggii balkonowych przy kl. III w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 37 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 4 000,00 zł.
24. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 774 m2 wraz z kompleksowym remontem 5 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 63 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 6 000,00 zł.

Specyfikację można nabyć w siedzibie S.M. „Na Stoku” w kwocie 32,52 zł/szt. netto od dn. 29.01.2021r.
Przetargi na docieplenie odbędą się w siedzibie S.M. „Na Stoku”, osiedle Na Stoku Pawilon 102,25-437 Kielce, w dniu 12.02.2021r. o godz. 12:00.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. „Na Stoku” Kielce, osiedle Na Stoku Pawilon 102, w Biurze Obsługi Mieszkańców w terminie do dnia 12.02.2021r. do godz. 11:30.
Wadium płatne przelewem na rachunek bankowy nr 61 1240 4416 1111 0010 8697 3556 do dnia 11.02.2021r.
Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela Dział Techniczny SM „Na Stoku” tel. 883-861-211 lub 508-123-208 w godz. od 8:00 do 14:00.
SM „Na Stoku” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części, nie przyjęcia żadnej z ofert, a także unieważnienia lub odstąpienia od przetargów bez podania przyczyn.