Spółdzielnia Mieszkaniowa “Na Stoku” w Kielcach informuje, że od 01.07.2021r. dysponować będzie pomieszczeniem zsypowym do wynajęcia:

1) o pow. 15m2, zlokalizowane w bud. 35B kl. II, minimalna stawka najmu 12,00zł/m2 netto,

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w zapieczętowanych kopertach w terminie do dn. 18.06.2021r w Biurze Obsługi Mieszkańców w siedzibie Spółdzielni z określeniem proponowanej stawki najmu w zł/m2 netto i rodzajem planowanej działalności w zsypie.