Nieruchomość 1 (bud. 7,8,9,10)

Nieruchomości nr 2 (Bud. 11,12,13,14)

Nieruchomość nr 3 (bud. 18,19,20,21)

Nieruchomość nr 4 (bud. 29,30,31)

Nieruchomość nr 5 (bud. 32,33,34,35A)
Nieruchomość nr 6 (bud. 25,26,27,28)
Nieruchomość nr 7 (bud. 15A)
Nieruchomość nr 8 (bud.15B,16,17,35B,36)
Nieruchomość nr 9 (bud. 53,54,64)
Nieruchomość nr 10 (bud. 66)
Nieruchomość nr 11 (bud. 69,70,71)
Nieruchomość nr 12 (bud. 72,73,74,79)
Nieruchomość nr 13 (bud. 67,68)
Nieruchomość nr 14 (bud. 75,76,77,78)
Nieruchomość nr 15 (bud. 82,83,84)
Nieruchomość nr 16 (bud. 80,81)
Nieruchomość nr 17 (bud. Przyb 4)
Nieruchomość nr 18 (bud. 89)
Nieruchomość nr 19 (bud. 46,47,48,49)
Nieruchomość nr 20 (bud. 51)
Nieruchomość nr 21 (bud. 51A,52A)
Nieruchomość nr 22 (bud. 43,44,45)
Nieruchomość nr 23 (bud.50A,55A,55B,56,57,58,59,60,61,62)
Nieruchomość nr 24 (bud. 50)
Nieruchomość nr 25 (bud. 38,39,40,41,42)
Nieruchomość nr 26 (bud. 139ABC)
Nieruchomość nr 27 (bud. 135AB)
Nieruchomość nr 28 (bud. 87,88,90)
Nieruchomość nr 29 (bud. 86)
Nieruchomość nr 30 (bud. 50B)
Nieruchomość nr 31 (bud. 37)
Nieruchomość nr 32 (bud. 22,23,24)
Nieruchomość nr 34 (bud. 63)

Mienie ogólne

Plan remontów lokali użytkowych i wymienników

UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie docieplenia ścian budynków w nieruchomościach nr 1,2,3,5,8,11,13,14,19,23,28,32

PLANY REMONTÓW na 2018 rok wszystkich nieruchomości po rozstrzygnięciu przetargów