Spółdzielnia NA STOKU - logo

Spółdzielnia NA STOKU
Opłaty i rozliczenia


                                                                                                                          Kielce, dn. 25.11.2013r

                  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Stoku” w Kielcach z zachowaniem ustawowego terminu wypowiedzenia zmienia od 1 marca 2014 roku dotychczasowe opłaty za lokale.
Zmianie ulega:
1. Stawka opłat za centralne ogrzewanie z 2,90 zł/m2 na 2,80 zł/m2 miesięcznie na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 75/2013 z dnia 22.11.2013r.

2. Stawka opłat na fundusz remontowy z 1,00zł/m2 na 1,10 zł/m2 miesięcznie na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 76/2013 z dnia 22.11.2013r.

3. Stawka opłat za zajmowanie powierzchni dodatkowych takich jak: piwnice, suszarnie, wózkownie, zawindzia, zabudowy klatki schodowej z 2,27 zł/m2 na 2,37 zł/m2 miesięcznie na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 78/2013 z dnia 22.11.2013r.

4. Stawka za gaz z 9,00 zł/osobę na 12,00 zł/osobę miesięcznie na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 77/2013 z dnia 22.11.2013r.
                                                                                                       
                                                                                                           Zarząd:
                                                                                                         Adam Jaskóła
                                                                                                        Tadeusz Staniszewski


                                                                                                                       Kielce, dnia 2013/08/12

                                                            ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Stoku” w Kielcach informuje, że od  1sierpnia 2013r. zgodnie
z komunikatem Zarządu Spółki  „Wodociągi Kieleckie” z dnia 05.07.2013r., ulega zmianie cena i stawka opłat za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków:
woda i kanalizacja dla mieszkań opomiarowanych                 z 8,67 zł/m3 na 9,42 zł/m3
woda i kanalizacja dla mieszkań nieopomiarowanych            z  104,04 zł/os./m-c  na 113,04 zł/os./m-c
woda i kanalizacja dla lokali użytkowych                               z 9,23zł/m3 na 10,03 zł/m3    (netto)